Όροι Χρήσης

Γενικά

To Home Physio Care επιδιώκοντας πρωταρχικά την σωστή συνεργασία, για την όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή των υπηρεσιών του, γνωστοποιεί τις κάτωθι πληροφορίες, όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες της λειτουργίας του. Όσοι διαβάσουν το κείμενο που ακολουθεί και δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο του, παρακαλούνται να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας, αυτομάτως συναινούν με τους όρους και τις συνθήκες της εταιρείας.


Αλλαγή Όρων

Η Εταρεία HomePhysioCare έχει το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε θεωρήσει απαραίτητο τους όρους χρήσης της. Συνέπεια των προαναφερόμενων, ο εκάστοτε χρήστης υποχρεούται να ενημερώνεται σε κάθε επίσκεψη για το περιεχόμενο των όρων χρήσης. Για την διευκόλυνση του εκάστοτε χρήστη, η εταιρεία HomePhysioCare υποχρεούται να αναρτά την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης των όρων χρήσης.


Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Η Εταιρεία HomePhysioCare κατέχει την ιδιοκτησία του συνολικού περιεχομένου του ιστοτόπου www.HomePhysioCare.gr. Στην ιδιοκτησία της εταιρείας περιλαμβάνονται τα μενού καθώς και φωτογραφικό, διαφημιστικό υλικό, λογότυπα, γραφήματα, σχεδιαγράμματα και πίνακές, καθώς και το σύνολο των κειμένων τα οποία αφορούν τις υπηρεσίες, είτε τις ενημερωτικές σελίδες της εταιρείας. Στα παραπάνω πρέπει να συμπεριληφθεί και το σύνολο του ιστοτόπου www.HomePhysioCare.gr.

Όλα τα προαναφερόμενα εντάσσονται στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και στο σύνολο των συναφών κοινοτικών οδηγιών και των συμβάσεων διεθνούς φύσεως. Οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα προσβάλει το προαναφερθέν περιεχόμενο απαγορεύεται ρητά, με μοναδική εξαίρεση την πιθανότητα παραχώρησης έγγραφης συναίνεσης του ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου της εταιρείας.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η χρησιμοποίηση του περιεχομένου του www.HomePhysioCare.gr από ατομικό χρήστη για προσωπικούς και μόνο λόγους. Και σε αυτή ακόμη την περίπτωση, ο χρήστης υποχρεούται να αναφέρει την πηγή του υλικού του ρητώς, τόσο μέσα στο κείμενο, όσο και στη βιβλιογραφία. Αλλά ακόμη και αυτή η παραχώρηση δε σημαίνει από πλευράς του HomePhysioCare καμία παραχώρηση όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα.


Ιδιωτική Ευθύνη

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία HomePhysioCare δεν προτρέπει με οποιαδήποτε τρόπο την απερίσκεπτη και βεβιασμένη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει. Κάθε χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρείας, ενεργώντας με μοναδικό κριτήριο την κρίση του.


Υποχρεώσεις Μελών / Επισκεπτών - Συναίνεση Πράξεων

Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας www.HomePhysioCare.gr είναι υποχρεωμένος να συναινεί και να συμμορφώνεται με το σύνολο που ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου, το οποίο αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Επιπροσθέτως οποιαδήποτε κακόβουλη ή παράνομη ενέργεια σε βάρος της ιστοσελίδας της εταιρείας www.HomePhysioCare.gr, θα έχει ως συνέπεια την ανάλογη αντιμετώπιση για τον ενεργούντα. Οποιαδήποτε δημοσίευση συζήτησης χρήστη με την εταιρεία HomePhysioCare καθώς και οποιαδήποτε συνομιλία με εργαζόμενο ή εκπρόσωπο της εταιρείας, πρέπει να διενεργείται εντός ευπρεπούς και κόσμιου πλαισίου. Επιπροσθέτως οποιαδήποτε παραβίαση η οποία αντίκειται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Ίντερνετ δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία HomePhysioCare να διαγράψει το χρήστη. Επιπλέον σε περίπτωση καταγγελίας σε βάρος χρήστη της ιστοσελίδας www.HomePhysioCare.gr, αυτός φέρει τη πλήρη ευθύνη οποιαδήποτε πράξης του και εφόσον κληθεί πρέπει είτε να παραστεί στη δικαστική πράξη, είτε να πληρώσει αποζημίωση σε τρίτο ή στην εταιρεία για δυσφήμηση.


Όροι Πώλησης Υπηρεσιών

Οποιοδήποτε μέλος ή χρήστης του ιστοτόπου δεν επιβαρύνεται με κανένα επιπλέον κόστος.  


Φόρμες Επικοινωνίας

Τα στοιχεία που αποστέλετε από τις φόρμες τις ιστοσελίδας δεν αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων. Τα email που λαμβάνονται είναι μόνο για την επικοινωνία των εργασιών. Τα στοιχεία αυτά δεν μοιράζονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται του για οποιαδήποτε άλλη χρήση.


Cookies

Η ιστοσελίδα μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας χρησιμοποιεί cookies. Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ.


Αλλαγή περιεχομένου της ιστοσελίδας www.HomePhysioCare.gr 

H εταιρεία HomePhysioCare έχει κάθε δικαίωμα να μεταβάλλει οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας της, οποτεδήποτε το επιθυμεί, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση. Επιπλέον κατέχει το δικαίωμα να παύσει την ύπαρξη της ιστοσελίδας. Για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν ως προς τη φιλοξενία της ιστοσελίδας ή λόγους τεχνικούς, η μη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή από τους χρήστες, δεν ευθύνεται η εταιρεία.

Τελευταία αναθεώρηση 26/01/2024

Πνευματική Ιδιοκτησία HomePhysioCare.gr