Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κλείστε το δικό σας προσωπικό ραντεβού.
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται στο πρότυπο κέντρο φυσικοθεραπείας ή κατ΄οίκον σε όλη την Αττική.

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Νικόλαος Τριαντάφυλλος
PT, Cert. MDT, Dip. ACUP., MLD/CDT